Passionfruits ühing

Passionfruits ühingu liikmed on noored ja kirglikult loomingulised, erineva professionaalse taustaga tegijad. Kuid üks asi on neil ühine: mis iganes asju nad ka ei ajaks, seda teevad nad kirglikult ning soovivad saavutatut ka teistega jagada! Ühing sai alguse 2015. aastal rahvatantsusõprade ringina. Samm-sammult hakkas organisatsioon aga kasvama – algsete liikmetega liitusid fotograafia-, muusika-, laulu- ja mägironimisentusiastid, mängude loojad, vehklejad, ajalooarmastajad ning need, kellele füüdiline aktiivsus on elus oluline. Tänaseks ühendab Passionfruits kõiki neid, kelle eesmärgiks on teha rohkem, kui lihtsalt kella üheksast viieni tööl käia.

“Meie piire ei sea – ainuke tingimus ühinguga liitumiseks on see, et tuleb teha seda, mida armastad. Meie omalt poolt aitame plaane ellu viia, anname vahendid, ressursi, teadmised ning head nõu. Teie aga tulete avatud ja entusiastliku meelega.”

Ühingu tegevuse eesmärgiks on edendada töö- ja eraelu tasakaalu mudelit noorte ja täiskasvanute seas toetamaks neid nende elujanu uurimisel ja elluviimisel lähtudes organisatsiooni juhtpõhimõttest “tee seda, mida armastad. Armasta seda, mida sa teed”.

F. Chopini nim. Muusikaülikool

Chopini nim. Muusikaülikool on Poola vanim ja suurim kõrgharidusasutus, mis arendab pidevalt koostööd Poola ja kogu maailma suurimate muusikakeskustega.

Meie üliõpilased õpivad üheksas osakonnas Varssavis ja ülikooli filiaalis Białystokis, kus nad saavad valida üheksa eriala vahel: helilooming ja muusikateooria, dirigeerimine, pilli- ja vokaalõpe, muusikapedagoogika, kirikumuusika, tants, jazz, lavamuusika ning helitehnika.

Õppida saab bakalaureuse, magistri ning doktoriõppes. F. Chopini nim. Muusikaülikoolis saav õppida ka tasulises magistratuuris ja täiendkoolituses. Ülikool annab bakalaureusekraadi omandanud lõpetajatele kutsenimetuse “licenscjat” ja magistratuuri lõpetanutele kutsenimetuse “magister sztuki”.

Chopini nim. Muusikakülikool tunneb vastutust oma vilistlaste tuleviku eest. Erilist tähelepanu pöörame õpilaste algatuste toetamisele ja nende algatusvõime väärtustamisele. Üliõpilased, kes on seotud intensiivse kunsti- ja õppetegevusega, valmistuvad osalema rahvusvahelistel konkurssidel või muudel olulistel kunstilistel ja akadeemilistel üritustel, aga ka raskete elutingimuste või ajutiste terviseprobleemidega üliõpilased võivad õppida individuaalse õppekava alusel.

Lisaks on meie vilistlastel võimalus oma kompetentsi meie Algatuskeskuses ja igakuistel kursustel Reach the Stars täiendada võimaldades neil oma oskusi maailma tuntuimate kunstnike juhendamisel lihvida. Meie ülikoolist on võrsunud Poola juhtivad ja maailmakuulsad muusikud ja ansamblid.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on muusikale ja teatrile spetsialiseerunud avalik-õiguslik ülikool. EMTAs võib bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel õppida kõiki tähtsamaid muusika ja teatrikunstiga seotud erialasid Kuigi oma ligikaudu 550 üliõpilasega, kellest 20% on välistudengid, on EMTA kuue Eesti avalik-õigusliku ülikooli seas väikseim, võib seda rahvusvaheliselt võrrelda keskmise suurusega muusika- ja teatriakadeemiatega.

1919. aastal asutatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat võib tänasel päeval pidada rahvusvaheliselt tugevaks ja konkurentsivõimeliseks õppe- ja teadusasutuseks. Valdav enamik Eesti päritolu muusikutest on olnud kas oma haridustee või õpetamistegevuse kaudu otseselt seotud akadeemiaga, nende hulka kuuluvad heliloojad Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve ja maailma enimesitatud helilooja Arvo Pärt, pianistid Ivari Ilja, Peep Lassmann ja Kalle Randalu, samuti dirigendid Olari Elts, Tõnu Kaljuste, Anu Tali ja Arvo Volmer. Valdav enamik tänase Eesti teatri näitlejatest ja lavastajatest on akadeemia lavakunstikooli vilistlased. Teadustöö leiab aset peamiselt muusikateaduse, teatriteaduse, muusikapedagoogika ja interpretatsioonipedagoogika ning kultuurikorralduse erialadel.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on mitmete rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide liige ning osaleb aktiivselt Euroopa Liidu ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammides. EMTA teeb koostööd üle 150 muusika- ja teatrikõrgkooliga Euroopas ning mitmete kõrgkoolidega väljaspool Euroopa Liitu. Külalisõppejõudude lühiajalised meistrikursused on saanud õppetöö loomulikuks osaks.

EMTA osaleb peakorraldaja või partnerina rahvusvahelistes intensiivporgrammides tehes koostööd paljude ülikoolidega ning kuulub sellistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja koostöövõrgustikesse nagu Association Européenne des Conservatoires, Academies de Musique et Musikhochschulen (AEC), Association of Nordic Music Academies (ANMA), European League of the Institutes of Arts (ELIA), European Arts Management Education Network (ENCATC), Arts Management Society (AIMAC), and International Association of Schools of Jazz (IASJ).

Tito Schipa nimeline konservatoorium

Tito Schipa nimeline Lecce konservatoorium asutati muusikakoolina 1930. aastal. Käesoleval ajal tegutseb konservatoorium Haridus- ja Teadusministeeriumi alluvuses oleva muusikakõrgkoolina. Bakalaureuse- ja magistriõppe tasemel saab õppida kõiki tähtsamaid muusikaga seotud erialasid, samuti peetakse oluliseks eesmärgiks Itaalia muusikakultuuri levitamist nii kodu- kui välismaal.

Konservatooriumis on võimalik õppida kõiki muusikaerialasid, sh varajast muusikat, dirigeerimist, orkestrimuusikat, jazzi, heliloomingut, muusikateooriat ja -analüüsi, elektroonilist muusikat, helirežiid ning kaasaegseid akustilisi tehnoloogiaid. Tänasel päeval õpib konservatooriumi 64 bakalaureuse ja magistriprogrammis üle 700 tudengi. Meil töötab üle 130 õppejõu ja töötaja, kes õppetööle lisaks tegelevad ka rahvusvaheliste projektide ning kontserdkorraldusega olles pühendunud meie tudengitalentide igakülgsele arendamisele.

Ka Erasmus+ projektides lääb konservatoorium hoogsalt kaasa. Tänu koostööprojektidele on meil partnerinstitutsioone üle 20 Euroopa riigis.