Stowarzyszenie Passionfruits

Stowarzyszenie Passionfruits to grupa młodych, kreatywnych ludzi, którzy wywodzą się z różnych środowisk i zawodów, ale łączy ich jedno: życiowa pasja, którą chcą realizować – i dzielić się nią z innymi. Zaczęliśmy w 2015 roku jako grupa przyjaciół, których połączyła miłość do tańca ludowego. Stopniowo organizacja zaczęła się rozrastać – do początkowej grupy dołączyli pasjonaci fotografii, muzyki, śpiewu i wspinaczki górskiej, gier strategicznych i szermierki, pasjonaci historii oraz ci, dla których życiową drogą jest aktywność fizyczna. Dziś Stowarzyszenie jest wspólnym miejscem dla wszystkich tych, którzy chcą robić w swoim życiu więcej niż tylko pracować od 9 do 17.

„Nie mamy ograniczeń – jedynym warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest chęć robienia w życiu tego, co się kocha. Pomagamy ten cel realizować, dostarczamy narzędzia i zasoby, dzielimy się wiedzą i służymy radą. Wszystko czego potrzebujesz to otwarty umysł i serce pełne entuzjazmu.”

Celem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie modelu work-life balance wśród młodzieży i dorosłych poprzez wspieranie ich w dążeniu do odkrywania i realizowania życiowych pasji, zgodnie z naczelną zasadą organizacji – „Rób to, co kochasz. Kochaj to co robisz”.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina jest najstarszą i największą uczelnią w Polsce, stale rozwijającą współpracę z największymi ośrodkami muzycznymi w Polsce i na świecie.

Nasi studenci kształcą się na dziewięciu wydziałach w Warszawie oraz w Oddziale UMFC w Białymstoku i mają do wyboru dziewięć kierunków: Kompozycji i Teorii Muzyki, Dyrygentury, Instrumentalistyki, Wokalistyki, Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Tańca , Jazzu i muzyki scenicznej oraz Inżynierii Dźwięku.

Uczelnia oferuje studia I i II stopnia oraz Szkołę Doktorską. Inne formy kształcenia na UMFC to odpłatne studia podyplomowe i staże artystyczne. Uczelnia nadaje absolwentom tytuł zawodowy licencjata – po ukończeniu studiów I stopnia oraz tytuł zawodowy „magister sztuki” – po ukończeniu studiów II stopnia.

W UMFC czujemy się odpowiedzialni za przyszłość naszych absolwentów. Przywiązujemy szczególną wagę do wspierania inicjatyw podejmowanych przez uczniów i doceniamy ich proaktywne postawy. Studenci prowadzący intensywną działalność artystyczną i naukową, przygotowujący się do udziału w międzynarodowych konkursach i innych znaczących przedsięwzięciach artystycznych i akademickich, a także studenci o szczególnie trudnych warunkach bytowych lub przejściowych problemach zdrowotnych mogą realizować indywidualny program i plan studiów.

Dodatkowo nasi absolwenci mają również możliwość podnoszenia swoich kompetencji w ramach Centrum Inicjatyw oraz na comiesięcznych kursach Reach the Stars, pozwalających rozwijać swoje umiejętności pod okiem najbardziej uznanych artystów z całego świata. Wśród muzyków i zespołów wywodzących się z naszej instytucji znajdziemy czołowych polskich i światowej sławy artystów.

Estońska Akademia Muzyki i Teatru

Estońska Akademia Muzyki i Teatru jest uczelnią publiczną oferującą wyższe wykształcenie we wszystkich głównych dziedzinach sztuki muzycznej i teatralnej na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym. Chociaż z około 550 studentami, z których 20% to obcokrajowcy, EAMT jest najmniejszym spośród sześciu estońskich uniwersytetów publicznych i uczelni wyższych. Na arenie międzynarodowej można go porównać do średniej wielkości akademii muzycznych i teatralnych.

Założona w 1919 roku, dziś Estońska Akademia Muzyki i Teatru jest światowej klasy instytucją, która może pochwalić się imponującą listą absolwentów, w tym kompozytorów takich jak Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve i najczęściej wykonywanego żyjącego kompozytora na świecie – Arvo Pärt, pianistów Ivari Ilja, Peep Lassmann i Kalle Randalu, a także dyrygentów Olari Elts, Tõnu Kaljuste, Anu Tali i Arvo Volmer. Zdecydowana większość aktorów występujących w teatrach estońskich to także absolwenci naszej Szkoły Teatralnej. Badania w zakresie wielu przedmiotów odbywają się na wydziałach muzykologii, edukacji, pedagogiki i sztuki dramatycznej.

Estońska Akademia Muzyki i Teatru jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych oraz aktywnym uczestnikiem programów edukacyjnych finansowanych przez Unię Europejską i Nordycką Radę Ministrów. Liczba uczelni partnerskich, w tym kilku wiodących europejskich uczelni muzycznych i teatralnych, przekracza 140. Integralną częścią programu studiów stały się krótkoterminowe kursy mistrzowskie prowadzone przez profesorów wizytujących.

EAMT uczestniczy jako organizator lub partner w międzynarodowych intensywnych kursach z wieloma uniwersytetami i nadal uczestniczy w specjalistycznych sieciach współpracy, takich jak Association Européenne des Conservatoires, Academies de Musique et Musikhochschulen (AEC), Association of Nordic Music Academies (ANMA), European League of the Institutes of Arts (ELIA), European Arts Management Education Network (ENCATC), Arts Management Society (AIMAC) i International Association of Schools of Jazz (IASJ).

Konserwatorium Muzyczne im. Tito Schipy

Konserwatorium Muzyczne „Tito Schipa” w Lecce zostało założone jako szkoła muzyczna w 1930 roku. Obecnie jest to Instytut Wyższego Szkolnictwa Artystycznego i Muzycznego Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Jego działalność skierowana jest do studentów wszystkich poziomów szkolnictwa wyższego, badaczy, producentów muzycznych oraz szerzy włoską kulturę muzyczną w kraju i za granicą.

Program edukacyjny Konserwatorium obejmuje wszystkie dyscypliny muzyczne, w tym muzykę dawną, dyrygenturę, muzykę zespołową, jazz, kompozycję, teorię i analizę muzyczną, muzykę elektroniczną, inżynierię dźwięku oraz nowoczesne technologie akustyczne. Obecnie na naszej Uczelni studiuje ponad 700 studentów na 64 kierunkach studiów licencjackich i magisterskich. Posiadamy kadrę ponad 130 nauczycieli i pracowników, którzy oprócz prowadzenia zajęć edukacyjnych przygotowują i wspierają międzynarodowe projekty, produkcje muzyczne oraz aktywnie angażują się w rozwijanie talentów naszych uczniów.

W naszym Konserwatorium bardzo aktywny jest również dział zajmujący się projektami Erasmus+. Dzięki licznym projektom posiadamy liczną grupę instytucji partnerskich zlokalizowanych w 20 krajach Europy.