O Projekcie

Projekt pod tytułem Digital Orchestra jest realizowany jako partnerstwo strategiczne w obszarze edukacji wyższej i otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Został przygotowany przez cztery organizajce z trzech różnych europejskich krajów – Polski, Estonii i Włoch. Trzy z tych organizacji to uniwersytety muzyczne a czwarta jest NGOsem. Tu możesz znaleźć więcej informacji o poszczególnych partnerach.

Chcieliśmy opraować bazę otwartych zasobów edukacyjnych przeznaczoną do wykorzystania podczas studiów orkiestrowych w procesie kształcenia muzyków-instrumentalistów. Przygotowaliśmy więc listę fragmentów utworów muzycznych na których opiera się zarówno proces edukacyjny, jak i poźniejsze procesy rekrutacyjne do orkiestr. Utwory z tej listy zostały następnie nagrane z wykorzystaniem wirtualnej orkiestry – bibliotek sampli muzycznych – i na tej podstawie przygotowaliśmy wersje każdego z utworów przeznaczone dla poszczególnych instrumentów. W każdej z nich kluczowy instrument został wyciszony dając możliwość uzupełnienia brakującej ścieżki ćwiczącemu muzykowi. W ten sposób, na przykład skrzypek przygotowujący się do zagrania swojej partii w orkiestrze, zamiast dublować linię skrzypiec na nagraniu wykonania orkiestrowego, może po prostu pobrać z naszej bazy odpowiedni, przeznaczony dla skrzypiec utwór i zagrać własną partię wraz z orkiestrą w której to właśnie linia skrzypiec została wyciszona.

Nasze Przekonanie

Wierzymy, że ta nowa metoda ćwiczenia indywidualnego znacząco zwiększy efektywność pracy na studiach orkiestrowych, co z kolei umożliwi przerobienie większej ilości materiału (więcej różnorodnych utworów). Nasze narzędzie edukacyjne może być również cennym zasobem podczas poszukiwania zatrudnienia. Umożliwi studentom i absolwentom lepsze przygotowanie się do przesłuchań rekrutacyjnych na miejsca w orkiestrach czy filharmoniach.